Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:47:02
Da? A tko je ovo?
:47:09
Gospodine Toyama Yuji? Igarashi,
Yahara Division.

:47:16
Oh!
:47:21
Što je?
:47:23
Vodili ste istragu o Saeki Kayako.
:47:28
Želim razgovarati s vama.
:47:34
Izumi, idi kuæi.
:47:50
Napustio sam policiju.
Ostavite me na miru?

:47:55
Još dvoje ljudi umrlo je tamo.
:48:03
Jedini ste preostali koji je bio
ukljuèen u sluèaj.

:48:14
Izumi! Što radiš tamo?
:48:18
Jesi li oprala kupaonu?
Danas si ti na redu.

:48:23
Ulazi.
:48:30
Je li to djeèak kojega ste
vidjeli u kuæi?

:48:37
Da.
:48:40
Dobro pogledajte.
:48:45
Sigurni ste?
:48:48
Da, to je on. Jeste li ga pronašli?
:48:51
Ne.
:48:53
Nestao je prije 5 godina.
Nikada nije pronaðen.


prev.
next.