Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
Jedini ste preostali koji je bio
ukljuèen u sluèaj.

:48:14
Izumi! Što radiš tamo?
:48:18
Jesi li oprala kupaonu?
Danas si ti na redu.

:48:23
Ulazi.
:48:30
Je li to djeèak kojega ste
vidjeli u kuæi?

:48:37
Da.
:48:40
Dobro pogledajte.
:48:45
Sigurni ste?
:48:48
Da, to je on. Jeste li ga pronašli?
:48:51
Ne.
:48:53
Nestao je prije 5 godina.
Nikada nije pronaðen.

:49:00
I da je živ, imao bi 11 godina.
:49:24
Huh?

prev.
next.