Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
I da je živ, imao bi 11 godina.
:49:24
Huh?
:50:07
Gospodine Nakagawa...
:50:09
Ovo je Toyama Yuji.
:50:12
On je radio na sluèaju.
:50:15
Hvala.
:50:21
Moje ime je Nakagawa. Uðite.
:50:38
Tokunaga Hitomi. Njezin stariji brat
Katsuya živio je u toj kuæi.

:50:43
Otišla je kuæi, i nestala.
:50:47
Netko u zgradi je vidio da dolazi kuæi.
:50:58
Pronašli su Hirohashijevo tijelo.

prev.
next.