Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:55:07
Odlazim!
:55:08
Èekaj! U redu je!
:55:10
Bježiš?
:55:12
Izumi!
:55:30
Koja luzerica!
:55:33
Uvjek je takva.
:55:43
Da, i èuo sam...
:55:45
...sada visi sa Chiharuom.
:55:55
Nije došao kuæi.
Gdje može biti?

:56:02
Pa... otišla je.
:56:06
Zamisli!
:56:08
Ayano, provjeri prozore.
:56:12
Tamo je.
:56:14
Pored kapije je.
Izgleda kao da razmišlja.

:56:18
Zašto je tako uplašena?
:56:20
Možda ima ESP.
:56:23
Nije morala otiæi!
:56:26
Prehlaðena sam.
:56:29
Da.
:56:31
Što je to bilo?
:56:33
Što se dogodilo?
:56:34
Izumi je nestala!
:56:38
Šta?

prev.
next.