Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

:56:02
Pa... otišla je.
:56:06
Zamisli!
:56:08
Ayano, provjeri prozore.
:56:12
Tamo je.
:56:14
Pored kapije je.
Izgleda kao da razmišlja.

:56:18
Zašto je tako uplašena?
:56:20
Možda ima ESP.
:56:23
Nije morala otiæi!
:56:26
Prehlaðena sam.
:56:29
Da.
:56:31
Što je to bilo?
:56:33
Što se dogodilo?
:56:34
Izumi je nestala!
:56:38
Šta?
:57:16
Gospodine Toyama!
:57:19
Gospodine Nakagawa!
:57:21
Gospodine Toyama!
:57:23
Molim vas!
:57:25
Smirite se!
:57:27
Što se dogodilo?!
:57:59
IZUMI

prev.
next.