Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

1:03:05
Možemo li uæi?
1:03:28
Nije li malo premaèno ovdje?
1:03:35
Nemoj!
1:03:58
Izumi?
1:04:01
Što ti je?
1:04:04
Izumi?
1:04:09
Troje njih gledaju...
1:04:16
...mene.
1:04:22
'Njih troje'?
1:04:26
Saori i ostali.
1:04:31
Noæ kada su nestali, bila sam s njima.
1:04:39
Zašto onda...
1:04:41
Bojala sam se!
1:04:46
Èega?
1:04:53
Kada smo se vratili sa školskog
putovanja...

1:04:59
...Saori je rekla...

prev.
next.