Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

1:12:13
KAYAKO
1:12:25
Hej?
1:12:27
Mariko! Prošle su godine!
1:12:32
Da. Šta je bilo?
1:12:35
Da.
1:12:37
To mora je bilo teško.
1:12:42
Peek-a-boo!
1:12:45
Peek-a-boo!
1:12:57
Sutra? Da, u redu.
1:13:01
Da, dobro.
1:13:04
Dobro, vidimo se.
1:13:12
Dolazim, gospodine Saito.
1:13:17
Èujem da æete postati pradjed!
1:13:22
Peek-a-boo!
1:13:30
Gospodine Saito?
1:13:40
Hvala.

prev.
next.