Ju-on: The Grudge
prev.
play.
mark.
next.

1:13:01
Da, dobro.
1:13:04
Dobro, vidimo se.
1:13:12
Dolazim, gospodine Saito.
1:13:17
Èujem da æete postati pradjed!
1:13:22
Peek-a-boo!
1:13:30
Gospodine Saito?
1:13:40
Hvala.
1:14:29
Rika!
1:14:32
Mariko!
1:14:34
Kako si?
Promjenila si frizuru.

1:14:37
Podšišala sam je.
1:14:40
Jesi li slobodna u nedjelju?
1:14:42
Nedjelju? Naravno.
1:14:44
Da?
1:14:46
Dao mi je dvije karte...
1:14:49
...i rekao da povedem tebe.
1:14:51
Stvarno?
1:14:55
Što?
1:14:57
Na treæoj godini sviðao ti se Toyoshima,
zar ne?


prev.
next.