Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:14:10
Г-не Кавахата.
:14:16
Што е? Кикуко.
:14:18
Кикуко, Што се случува со тебе?
:14:21
Брзо, викнете го Г-от Кавахата.
:14:24
Што ти е? Г-не Кавахата.
:14:35
Има точно 3 и пол месеци досега.
:14:38
Се развива навистина добро.
:14:44
Што?
:14:50
Докторе..
:14:55
Што ти се случило?
:15:49
Ме исплаши малку..

prev.
next.