Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:13:01
За се син ти крива.
:13:27
Да, за се си ти крива.
:13:33
Ти ме натера да скокнам.
:13:37
Има ли дупка во сценариото?
:13:40
Ти имаш само мала улога...
:13:42
и не велиш реченици кои
не му припаѓаат на твојот лик.

:13:48
Кикуко
:13:53
Г-ци Кикуко и Којоко,
одете не вечера прво.

:14:10
Г-не Кавахата.
:14:16
Што е? Кикуко.
:14:18
Кикуко, Што се случува со тебе?
:14:21
Брзо, викнете го Г-от Кавахата.
:14:24
Што ти е? Г-не Кавахата.
:14:35
Има точно 3 и пол месеци досега.
:14:38
Се развива навистина добро.
:14:44
Што?
:14:50
Докторе..
:14:55
Што ти се случило?

prev.
next.