Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:12:39
Кој е?
:13:01
За се син ти крива.
:13:27
Да, за се си ти крива.
:13:33
Ти ме натера да скокнам.
:13:37
Има ли дупка во сценариото?
:13:40
Ти имаш само мала улога...
:13:42
и не велиш реченици кои
не му припаѓаат на твојот лик.

:13:48
Кикуко
:13:53
Г-ци Кикуко и Којоко,
одете не вечера прво.


prev.
next.