Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:11:00
Којоко, благодарам.
:11:21
Дали ќе се освести?
:12:39
Кој е?

prev.
next.