Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:10:12
Сите потомци на нашата
фамилија се женски...

:10:15
Значи твоето дете мора да биде...
:10:24
женско, нели?
:10:30
Женско, нели?
:10:37
Моето дете...
:10:40
мора да биде машко.
:10:55
Нели е сладок?
:11:00
Којоко, благодарам.
:11:21
Дали ќе се освести?

prev.
next.