Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:09:19
Уморна си?
:09:21
Ќе си легнеш откако
ќе го испиеш ова.

:09:31
Мамо, дали јас имам брат?
:09:39
Што?
:09:41
Дете кое умрело мало?
:09:45
Дете?
:09:49
Зошто прашуваш?
:09:51
Имам само една ќерка Којоко.
:09:57
Навистина?
:10:12
Сите потомци на нашата
фамилија се женски...

:10:15
Значи твоето дете мора да биде...
:10:24
женско, нели?
:10:30
Женско, нели?
:10:37
Моето дете...
:10:40
мора да биде машко.
:10:55
Нели е сладок?

prev.
next.