Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:19:30
Мамо, ќе настинеш ако останеш вака.
:19:37
Мамо ќе настинеш ако останеш вака.
:19:44
Мамо!
:20:04
Мамо!
:20:16
Мамо... мамо...
:20:20
Мамо... мамо...
:20:26
Мамо... мамо...
:20:31
Мамо... мамо.
:20:52
Тоа се случи пред три години...
:20:54
и телевизијата и печатот
известуваа за тоа.


prev.
next.