Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:20:04
Мамо!
:20:16
Мамо... мамо...
:20:20
Мамо... мамо...
:20:26
Мамо... мамо...
:20:31
Мамо... мамо.
:20:52
Тоа се случи пред три години...
:20:54
и телевизијата и печатот
известуваа за тоа.

:21:00
Настаните од телевизијата и печатот
од пред три години...

:21:11
Се случи пред три години...
:21:13
и телевизијата и печатот
известуваа за таа...

:21:15
ненормална..
:21:33
Што е ова?
:21:58
Како можеше...?

prev.
next.