Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:46:07
Што?
:46:11
Каков е тој звук?
:46:13
Што е тоа?
:46:14
Микрофонот..
:46:16
Микрофонот?
:46:18
Слушнав многу чуден звук.
:46:22
Микрофонот. експлодира.
:46:24
Што?
:46:27
Работи.
:46:31
Твое ли е?
:46:34
Ќе провериме подоцна.
:46:37
Ова го снимавме.

prev.
next.