Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

:51:01
Мамо!
:51:34
Јас ќе се погрижам за тоа.
:51:41
Масаси!
:51:47
Масаси!
:52:53
Масаси!

prev.
next.