Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

1:13:01
Помош!
1:13:04
Чинару, ок ли си?
1:13:07
Твој ред е.
1:13:10
Имав ужасен сон.
1:13:16
Да одиме.
1:13:31
Ок.
1:13:35
Изненадувачки е.
1:13:39
Што тоа?
1:13:43
Аудиција е, немој да се нервираш.
1:13:55
Аудиција е, немој да се нервираш.
1:14:23
Чинару, Хироми.
1:14:25
Чинару, таму ли си?
1:14:30
Чинару каде си, Хироми е?
1:14:32
Овде сум.
1:14:34
Отвори ја вратата, Хироми.
1:14:38
Хироми, отвори.
1:14:49
Хироми, помош.
1:14:56
Чинару, Чинару.

prev.
next.