Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

1:15:00
Чинару, Чинару.
1:15:04
Чинару, тргни го синџирчето.
1:15:13
Во ред е.
1:15:16
Изгледа се освести.
1:15:18
Во ред си?
1:15:23
Ок.
1:15:28
Чинару, ти плачеше.
1:15:30
Хироми, помогни ми!
1:15:33
Да одиме од куќата.
1:15:36
Што не е вод со куќата.
1:15:40
Што се случува?
1:15:44
Во ред е, кажи ми.
1:15:47
Видов нешто чудно...
1:15:51
Хироми не останувај,
во соби како ова.

1:15:55
Не влегувај.
1:15:57
Што зборуваш?
1:15:59
Смири се, смири се!
1:16:02
Чинару, во ред си?
1:16:06
Почекај, Чинару!
1:16:15
Почекај, Чинару!
1:16:18
Не ми приоѓај.
1:16:20
Престани да се зафркаваш!
1:16:22
Т е молам!
1:16:23
Држи си ја устата затната,
никој нема да дознае.

1:16:25
Чинару.
1:16:28
Отвори ја вратат..
1:16:34
Отвори ја вратата.
1:16:37
Чинару.
1:16:55
Чинару!

prev.
next.