Ju-on: The Grudge 2
prev.
play.
mark.
next.

1:16:02
Чинару, во ред си?
1:16:06
Почекај, Чинару!
1:16:15
Почекај, Чинару!
1:16:18
Не ми приоѓај.
1:16:20
Престани да се зафркаваш!
1:16:22
Т е молам!
1:16:23
Држи си ја устата затната,
никој нема да дознае.

1:16:25
Чинару.
1:16:28
Отвори ја вратат..
1:16:34
Отвори ја вратата.
1:16:37
Чинару.
1:16:55
Чинару!
1:17:13
Чинару!
1:17:20
Што не е во ред, Чинару.
1:17:26
Хироми немој!
1:17:35
Чинару!
1:17:42
Разбуди се!
1:17:55
Чинару!

prev.
next.