Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:04:26
Това беше земя на възможности.
:04:30
Провинциите намаляваха.
Можеше да се направи добър живот на запад.

:04:34
За всеки мъж с големи амбиции.
:04:38
Ако мечтата ти беше
достатъчно голяма

:04:40
и ти имаше куража да я преследваш,
:04:43
щеше да направиш цяло състояние.
:04:46
Колелата на К.С. Хауърд.
:04:55
Добър ден, сър.
:05:44
Проклетото нещо гръмна.
:05:46
Какво?
:05:48
Това е парна машина "Стенли",
нагревателят гръмна.

:05:51
Можеш ли да я поправиш?
:05:59
Разбира се.

Преглед.
следващата.