Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:05:44
Проклетото нещо гръмна.
:05:46
Какво?
:05:48
Това е парна машина "Стенли",
нагревателят гръмна.

:05:51
Можеш ли да я поправиш?
:05:59
Разбира се.
:06:01
Разбира се, че мога да я поправя.
:06:37
Това е невероятна машина.
:06:41
Има една огромна нагревателна система,
която се затопля през тази решетка.

:06:46
Това всъщност е един малък локомотив.
:06:50
Благодаря.
:06:51
Направих някои подобрения.
:06:54
Не беше гръмнал нагревателят Ви,
а прочистващия вал.

:06:57
С увеличеното налягане мисля, че
може да стигнете до 65 Km. в час.


Преглед.
следващата.