Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:09:02
Ще го купя.
:09:04
Това наистина ли ни трябва?
:09:07
Хайде, не трябва да...
:09:08
Тук има още къща за надзирател,
ливата за конете,

:09:10
плевня, едни много хубави конюшни...
:09:14
Колко са големи конюшните?
:09:40
"Десет тонните Ървини"
Пародия на дивия запад.

:09:50
Хванах го.
:09:53
Успокой се.
:10:32
Хайде, момче.
:10:36
Замръзни.
:10:48
Готов си.
:10:54
Албърта, Канада

Преглед.
следващата.