Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:10:32
Хайде, момче.
:10:36
Замръзни.
:10:48
Готов си.
:10:54
Албърта, Канада
:11:01
Няма да му купуваш кон.
:11:03
Защо не?
Спрява се прекрасно.

:11:05
Защото е на 16.
:11:08
Е и?
:11:09
Е и?
:11:11
Трябва да си го заслужи.
:11:15
Добре.
:11:20
Добре. Тихо.
:11:24
Дикинсън.
:11:29
Никога не знаем колко сме високи,
:11:33
Знам това.
:11:35
Знам го.
:11:37
Ами...
:11:41
Никога не знаем колко сме високи,
:11:44
докато не ни кажат да се изправим.
:11:45
Добре!
:11:47
Много добре, Джон.
:11:48
И след това, ако действаме по план,
ръстът ни ще стигне небесата.


Преглед.
следващата.