Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:11:01
Няма да му купуваш кон.
:11:03
Защо не?
Спрява се прекрасно.

:11:05
Защото е на 16.
:11:08
Е и?
:11:09
Е и?
:11:11
Трябва да си го заслужи.
:11:15
Добре.
:11:20
Добре. Тихо.
:11:24
Дикинсън.
:11:29
Никога не знаем колко сме високи,
:11:33
Знам това.
:11:35
Знам го.
:11:37
Ами...
:11:41
Никога не знаем колко сме високи,
:11:44
докато не ни кажат да се изправим.
:11:45
Добре!
:11:47
Много добре, Джон.
:11:48
И след това, ако действаме по план,
ръстът ни ще стигне небесата.

:12:03
- Героизмът...
- Да.

:12:06
Героизмът...
:12:09
Героизмът, декларираме ние,
ще бъде всекидневно нещо.

:12:15
Това е.
:12:17
Не трябва високият колкото лакът
нас да извратява,

:12:20
от страх да бъде крал.
:12:30
Трябва да напишеш нова поема.
:12:34
Да.
:12:36
Той изглежда толкова
перфектен там долу, нали?

:12:39
Да, така е.
:12:43
Това е поезията. Точно там, Агнес.
:12:46
Това е поезията.
:12:49
Благодаря, че дойдохте.
:12:52
Дойдох тук преди 15 години,
с 21 цента в джоба си.

:12:56
Знам, че много от нас, които седим на
масата, имат подобна история.

:12:59
Не мога да спря да мисля,

Преглед.
следващата.