Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:17
"Мираж"
:15:24
Днес изкарах 2 долара.
:15:28
Какво?
:15:30
Изкарах 2 долара.
:15:32
Ето.
:15:38
Откъде ги взе?
:15:45
Младото момче само дойде при мен. Погрижи
се за всички коне, без да му казвам нищо.

:15:53
Ей, Ред,
:15:56
откъде младо момче като теб
научи толкова много за коне?

:15:58
Казва се Джони.
:16:02
Можеш да ми викаш Ред.
:16:53
Какво има?
:16:56
Какво има?
:16:59
Знаеш.

Преглед.
следващата.