Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:02
Можеш да ми викаш Ред.
:16:53
Какво има?
:16:56
Какво има?
:16:59
Знаеш.
:17:04
Какво е това?
:17:05
Всичко.
:17:08
Дикенс, Уортсуорт,
"Хиляда и една нощи" и "Моби Дик".

:17:14
Дори и пощата ти от предишни години.
:17:16
Защо? Какво има?
:17:19
Г-н Блоджет, той има къща,
истинска къща.

:17:23
- И жена му готви.
- Тя е добър готвач.

:17:26
Дори има и телефон. Ще ти се обаждаме.
На всеки няколко седмици.

:17:30
- И ще си приказваме.
- Просто не искам да си тръгвам.

:17:34
Чуй ме,
:17:36
Ти имаш дарба,
ти имаш дарба.

:17:45
- Не прави това.
- Ще се върнем.

:17:59
Върви. Той ще се погрижи за теб.

Преглед.
следващата.