Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:17:04
Какво е това?
:17:05
Всичко.
:17:08
Дикенс, Уортсуорт,
"Хиляда и една нощи" и "Моби Дик".

:17:14
Дори и пощата ти от предишни години.
:17:16
Защо? Какво има?
:17:19
Г-н Блоджет, той има къща,
истинска къща.

:17:23
- И жена му готви.
- Тя е добър готвач.

:17:26
Дори има и телефон. Ще ти се обаждаме.
На всеки няколко седмици.

:17:30
- И ще си приказваме.
- Просто не искам да си тръгвам.

:17:34
Чуй ме,
:17:36
Ти имаш дарба,
ти имаш дарба.

:17:45
- Не прави това.
- Ще се върнем.

:17:59
Върви. Той ще се погрижи за теб.
:18:03
Всичко е наред. Върви.
:18:12
6 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
:18:30
Не знам. Все още изглеждаш доста
висок за жокей.

:18:34
Никога не съм бил по-тежък
от 53 килограма.

:18:37
Къде се научи да яздиш?
:18:39
У дома.
:18:43
Ето какво ще направим:
:18:44
Ще ти плащам по 10 долара на седмица,
за да се състезаваш.

:18:46
Дължиш 9$ за храната си, $6, за да спиш
в конюшната и $3 такса.

:18:51
Това е сделката.
:18:53
Как ще изплатя всичко това?
:18:55
Като печелиш.

Преглед.
следващата.