Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:18:03
Всичко е наред. Върви.
:18:12
6 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
:18:30
Не знам. Все още изглеждаш доста
висок за жокей.

:18:34
Никога не съм бил по-тежък
от 53 килограма.

:18:37
Къде се научи да яздиш?
:18:39
У дома.
:18:43
Ето какво ще направим:
:18:44
Ще ти плащам по 10 долара на седмица,
за да се състезаваш.

:18:46
Дължиш 9$ за храната си, $6, за да спиш
в конюшната и $3 такса.

:18:51
Това е сделката.
:18:53
Как ще изплатя всичко това?
:18:55
Като печелиш.
:19:03
Кучи син!
Махни се от мен!

:19:51
Махни се от мен! Махни се от мен!

Преглед.
следващата.