Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:20:02
Махни се от мен!
:20:11
Под носа ти! Ако ще губиш състезание под
носа си, по-добре падни опитвайки се.

:20:15
Ето.
:20:18
Изчисти тези изпражнения.
Всяко едно от тях.

:20:21
Вързастни!
:20:31
Не, Бил, няма да го направя.
Без повече уволнения.

:20:34
Ами, не може да ме засегне по-зле.
:20:38
Виж, ако продължава така...
:20:42
Да, тогава е добре.
Наистина? Ще го направиш?

:20:46
Добре.
:20:48
Ще се видим в града.
:20:57
Франки, хайде,
навън е прекрасен ден.

:21:01
Защо не отидеш за риба или нещо друго?
:21:03
Чета.
:21:06
Можеш да четеш, когато вали.
:21:08
Хайде, ще те науча да караш камиона.
:21:10
Вече ме научи.
:21:14
Какво четеш?
:21:16
Флаш Гордън.
:21:18
Хайде, тате.
За бъдещето е.

:21:30
Ще бъдем в Сан Франциско до сряда.

Преглед.
следващата.