Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:21:01
Защо не отидеш за риба или нещо друго?
:21:03
Чета.
:21:06
Можеш да четеш, когато вали.
:21:08
Хайде, ще те науча да караш камиона.
:21:10
Вече ме научи.
:21:14
Какво четеш?
:21:16
Флаш Гордън.
:21:18
Хайде, тате.
За бъдещето е.

:21:30
Ще бъдем в Сан Франциско до сряда.
:22:50
Да.
:22:53
Какво?

Преглед.
следващата.