Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:22:50
Да.
:22:53
Какво?

Преглед.
следващата.