Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:24:15
Света Джуди.
Обществена кухня.

:25:07
Ела вътре.
:25:10
Не съм свършила.
:25:12
Сам може да свърши това.
:25:15
Не искам Сам да го прави.
:25:18
Аз искам да го нарпавя.
:25:21
Ани...
:25:22
Не!
:25:49
"Флаш Гордън"

Преглед.
следващата.