Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:35:02
Не искаш ли да гледаш?
:35:08
Не, не искам.
:35:10
И аз не искам.
:35:22
Е, какво?
Доведоха те тук,

:35:23
за да те накарат да се чувстваш по-добре,
така ли е?

:35:28
Да, нещо такова.
:35:31
Тези момчета мислят, че всичко се
оправя с едно парти.

:35:36
Съжалявам, коя сте Вие?
:35:43
Марсела Забала.
:35:47
- Сестра ми Изабела е женена...
- Не, не, знам.

:35:52
Удоволствието е да се срещнем, Чарлз.
:35:53
Мучо густо. (Удоволствие е да се срещнем)
:36:08
По-добре ли се чувствате?
:36:16
Не.
:36:19
Не знам защо.
:36:22
Не...
:36:25
Как може да се преглътне такова нещо?

Преглед.
следващата.