Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:36:08
По-добре ли се чувствате?
:36:16
Не.
:36:19
Не знам защо.
:36:22
Не...
:36:25
Как може да се преглътне такова нещо?
:37:03
Хайде, приятел, събуди се.
:37:19
Загубих ли?
:37:20
Не, само те смазаха от бой.
:37:26
Бавно.
:37:29
- Спокойно.
- Добре съм, добре съм.

:37:31
Хайде, нека ти купя закуска...
:37:32
Добре съм, Джордж, отиди да
си спечелиш някое състезание.

:37:35
Виж, нека просто отидем до закусвалнята...
:37:37
Добре съм, Джордж, не ми трябва
помоща ти,

:37:40
и със сигурност не ми трябва
милосърдието ти.

:37:44
Остави ме намира. Разбрано?
:37:55
От 20 години не съм се качвал на кон.
:37:57
Не се притеснявай, това е нещо, което ще
си спомниш веднага.


Преглед.
следващата.