Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:43:02
Спечелих състезанието в Робус.
:43:04
Бях втори в Тихуанското дерби.
:43:07
Спечелих в Мантанита Оукс.
:43:08
- Това преди беше щатско състезание.
- Знам.

:43:10
Щях да спечеля и ТГ, но
скапаното лайно ме подцени.

:43:13
Звучи прекрасно,
ще ти кажем, когато решим.

:43:14
Мога да го тренирам всяка сутрин.
:43:21
И дори да го разхождам в кръг,
ако желаете.

:43:24
Наистина?
Ще го разхождаш в кръг?

:43:27
Това е нещо друго.
:43:31
Мечтата ми се сбъдна,
да те разхождам.

:43:34
Защо не те завържа
:43:35
и аз да се поразходя малко. Хайде.
:43:39
Някога печелил ли си пари?
:43:44
Някога печелил ли си пари?
Не смятам така.

:43:47
Та ти не можеш да биеш човек,
камо ли кон.

:43:52
Ти скапана купчина лайна, старец такъв.
:43:54
Това сигурно е най-бързата скорост,
която ще развиеш в живота си.

:43:59
Точно така.
:44:20
Първият път,
когато той видя Сийбискит (сухар),

:44:22
конят се ходеше в мъглата в 5 сутринта.
:44:27
По-късно Смит щеше да каже,
че конят е погледнал право през него.

:44:31
Все едно иска да каже,
какво по дяволите зяпаш?

:44:34
За какъв се мислиш?
:44:39
Той беше малък кон - едва 150 см.
:44:43
Също така беше наранен.
:44:45
Имаше куцане в походката му,
:44:48
хриптене в дишането му.
:44:51
Смит не обърна внимание на това.
:44:54
Той гледаше коня в очите.
:44:59
По дяволите!

Преглед.
следващата.