Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:46:04
Фитзимънс реши, че конят е мързелив.
:46:07
И се почувствал сигурен,
че може да премахне ината от него.

:46:10
Искам да го удраяш колкото пъти можеш
в продължение на 400 метра.

:46:14
Когато конят не се подобри,
:46:17
решиха, че няма надежда за него.
:46:21
Направиха го партньор в тренировките
:46:23
на по-добри коне.
:46:24
Караха го да губи надбягванията,
:46:26
за да повиши увереността
на другото животно.

:46:30
Когато той стана на три,
:46:32
Сийбискит вече се състезаваше в две
евтини наредени състезания на седмица.

:46:38
Скоро той стана толкова сърдит и разярен
като баща си Хартаг.

:46:44
Той беше продаден за нищожната
цена от $2000.

:46:51
И разбира се, в това имаше смисъл.
:46:55
Шампионите бяха огромни, те бяха здрави,
те нямаха кусури.

:47:01
Когато най-накрая го пуснаха в истинско
състезание,

:47:03
той направи точно това, което
са го учили да прави,

:47:06
той изгуби.
:47:10
Какво харесвате в него?
:47:14
- Непримирим дух.
- И аз така бих казала.

:47:20
Той може ли да бъде язден?
:47:22
Разбира се.
:47:26
Рано или късно.
:47:30
Може да стане малко раздразнителен.
:47:32
Схванах.
:47:34
Не, наистина.
:47:36
Ще се оправя.
:47:46
Боже мили.
:47:48
Този кон е луд.

Преглед.
следващата.