Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:47:01
Когато най-накрая го пуснаха в истинско
състезание,

:47:03
той направи точно това, което
са го учили да прави,

:47:06
той изгуби.
:47:10
Какво харесвате в него?
:47:14
- Непримирим дух.
- И аз така бих казала.

:47:20
Той може ли да бъде язден?
:47:22
Разбира се.
:47:26
Рано или късно.
:47:30
Може да стане малко раздразнителен.
:47:32
Схванах.
:47:34
Не, наистина.
:47:36
Ще се оправя.
:47:46
Боже мили.
:47:48
Този кон е луд.
:48:07
Хайде! Хайде!
:48:11
Хайде! Вие кучи синове!
:48:24
Хайде!
:48:28
Хайде, кучи синове.
:48:31
Ще ви бия всичките! Хайде.
:48:57
Какво става, приятел?

Преглед.
следващата.