Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:48:07
Хайде! Хайде!
:48:11
Хайде! Вие кучи синове!
:48:24
Хайде!
:48:28
Хайде, кучи синове.
:48:31
Ще ви бия всичките! Хайде.
:48:57
Какво става, приятел?
:49:01
Не ме е страх от теб.
:49:05
Разбира се.
:49:07
Знам.
:49:10
Знам какво ти е.
:49:20
Гладен ли си?
:49:29
Да.
:49:31
Обзалагам се, че си.
:49:35
Хайде.
:49:37
Хайде, момче.
:49:55
Защо не направите една бърза обиколка,
:49:57
- за да поогледа пистата.
- Страхотно.


Преглед.
следващата.