Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:49:01
Не ме е страх от теб.
:49:05
Разбира се.
:49:07
Знам.
:49:10
Знам какво ти е.
:49:20
Гладен ли си?
:49:29
Да.
:49:31
Обзалагам се, че си.
:49:35
Хайде.
:49:37
Хайде, момче.
:49:55
Защо не направите една бърза обиколка,
:49:57
- за да поогледа пистата.
- Страхотно.

:50:02
Ред Полард, г-н и г-жа Хауърд.
:50:05
- Здрасти.
- Здравейте.

:50:09
Просто ще продължим нататък.
:50:17
Може ли да тича бързо?
:50:19
Сега ще разберем.
:50:41
Изглежда доста бърз.
:50:42
Да, във всяка посока.
:50:47
Той е побеждаван толкова
пъти, че не знам какъв е наистина.

:50:51
Толкова са го развалили, карайки го
да тича в кръг,

:50:56
че е забравил за какво е роден.

Преглед.
следващата.