Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:51:01
Просто трябва да се научи
как да бъде кон отново.

:51:06
Как се прави това?
:51:16
Колко далече искаш да го заведа?
:51:19
Докато спре.
:51:22
Добре.
:51:24
Изглежда това ще е приятно пътуване.
:51:28
Надявам се.
:51:49
Какво става, момче?
:51:52
Да видим какво можеш.
:51:59
Това е, момче!
:52:33
Поне не беше скъп.
:52:35
Не беше. Вярно е.
:52:47
Мамка му!
Ти си невероятно животно.


Преглед.
следващата.