Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:52:33
Поне не беше скъп.
:52:35
Не беше. Вярно е.
:52:47
Мамка му!
Ти си невероятно животно.

:53:18
Можеш да влезеш вътре.
:53:20
Добре съм, благодаря.
:53:22
Лъжеш.
:53:24
Не наистина, добре съм.
:53:27
Добре.
:53:30
Както искаш.
:53:43
Добре дошли.
:53:59
- Благодаря.
- Пак заповядай.


Преглед.
следващата.