Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:53:18
Можеш да влезеш вътре.
:53:20
Добре съм, благодаря.
:53:22
Лъжеш.
:53:24
Не наистина, добре съм.
:53:27
Добре.
:53:30
Както искаш.
:53:43
Добре дошли.
:53:59
- Благодаря.
- Пак заповядай.

:54:12
Всичко е наред.
:54:16
Не съм толкова гладен.
:54:18
Сигурен ли си, че не си?
:54:22
Просто е много храна.
:54:29
Всичко е наред.
:54:31
По-добре е да си силен, а не лек.
:54:57
Нарекоха го успокоение,
но то беше много повече от това.


Преглед.
следващата.