Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:55:02
Имаше много имена -
:55:04
NRA, WPA, CCC.
:55:09
Но наистина всичко се свеждаше
до едно нещо.

:55:14
За пръв път от много време,
имаше значение за някой.

:55:20
За пръв път от много време,
:55:23
ти вече не беше сам.

Преглед.
следващата.