Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

:57:11
Ще се състезава с кози?
:57:13
Не, просто се опитвам да го поуспокоя.
:57:17
Умните мразят да са
сами през цялото време.

:57:20
Понякога някое друго животно
може малко да ги пригоди към атмосферата.

:58:04
Доста е тихо вътре.
:58:08
Какво направи?
:58:10
Влез и виж.
:58:40
Добре, можеш и да го осакатиш
или нещо подобно,

:58:43
но трябва да видим какво можем.
:58:47
Отведи го на до 5 и 1/2
и го пусни да тича свободно.

:58:51
Да тича свободно?
:58:53
Да, сине, той е състезателен кон.

Преглед.
следващата.