Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:33
Ей, Сахиб!
1:02:36
Малко е малък, нали?
1:02:39
Ще ти изглежда доста по-малък
на финалната права.

1:02:41
Залагам 5 долара, че няма.
1:03:24
Кучи син!
1:03:30
Скапано лайно!
1:03:34
Какво по дяволите прави той?
1:03:39
- Внимавай.
- Какво правиш?

1:03:42
Ще те избутам зад парапета, лайно.
1:03:47
Сега харесва ли ти, кучи син?
1:03:54
Харесва ли ти парапета?

Преглед.
следващата.