Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:03:24
Кучи син!
1:03:30
Скапано лайно!
1:03:34
Какво по дяволите прави той?
1:03:39
- Внимавай.
- Какво правиш?

1:03:42
Ще те избутам зад парапета, лайно.
1:03:47
Сега харесва ли ти, кучи син?
1:03:54
Харесва ли ти парапета?
1:04:06
Ще те бутна от коня ти!
1:04:09
И Силвър Трежър ги подминава
от вътрешната страна.

1:04:15
Силвър Трежър от върешната страна.
1:04:15
Сивър Трежър пред финалната линя...
1:04:19
Силвър Трежър печели състезанието.
1:04:27
Какво по дяволите си мислеше?
1:04:29
Той ме провокира,
какво можех да направя?

1:04:30
Да го оставая да се измъкне?
1:04:31
Да, когато шансът му е 40 към 1.
1:04:34
Почти ме изкара извън пистата.
1:04:35
Е, направи ли го?
1:04:37
Виж, имахме план.
1:04:39
Той ме провокира, Том.
Какво можех да направя?

1:04:42
Той ми отряза пътя.
1:04:48
Провокира ме.
1:04:50
Сине,
1:04:54
Защо си му толкова ядосан?

Преглед.
следващата.