Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:04:06
Ще те бутна от коня ти!
1:04:09
И Силвър Трежър ги подминава
от вътрешната страна.

1:04:15
Силвър Трежър от върешната страна.
1:04:15
Сивър Трежър пред финалната линя...
1:04:19
Силвър Трежър печели състезанието.
1:04:27
Какво по дяволите си мислеше?
1:04:29
Той ме провокира,
какво можех да направя?

1:04:30
Да го оставая да се измъкне?
1:04:31
Да, когато шансът му е 40 към 1.
1:04:34
Почти ме изкара извън пистата.
1:04:35
Е, направи ли го?
1:04:37
Виж, имахме план.
1:04:39
Той ме провокира, Том.
Какво можех да направя?

1:04:42
Той ми отряза пътя.
1:04:48
Провокира ме.
1:04:50
Сине,
1:04:54
Защо си му толкова ядосан?
1:05:08
Той дори има телефон,
1:05:09
ще ти се обаждаме. На всеки няколко
седмици ще ти се обаждаме...

1:05:13
Просто не искам да си тръгвам.
1:05:25
Ти имаш дарба.
1:05:28
Ти имаш дарба.
1:05:37
Искам да взема малко пари назаем.
1:05:43
Добре.
1:05:45
Не съм бил на зъболекар.
1:05:50
Трябват ми малко пари назаем.
1:05:53
Няма проблеми.
1:05:55
Не знам кога мога да Ви ги върна.
1:05:58
Имам предвид, когато спечелим.
Когато спечелим ще Ви ги върна.


Преглед.
следващата.