Seabiscuit
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:05:08
Той дори има телефон,
1:05:09
ще ти се обаждаме. На всеки няколко
седмици ще ти се обаждаме...

1:05:13
Просто не искам да си тръгвам.
1:05:25
Ти имаш дарба.
1:05:28
Ти имаш дарба.
1:05:37
Искам да взема малко пари назаем.
1:05:43
Добре.
1:05:45
Не съм бил на зъболекар.
1:05:50
Трябват ми малко пари назаем.
1:05:53
Няма проблеми.
1:05:55
Не знам кога мога да Ви ги върна.
1:05:58
Имам предвид, когато спечелим.
Когато спечелим ще Ви ги върна.

1:06:02
Ако все още искате аз да яздя.
1:06:06
Разбира се, че искам ти да яздиш.
1:06:12
Колко ти трябват?
1:06:18
10 долара.
1:06:21
Заповядай.
1:06:29
Всичко е наред.
1:06:36
Благодаря.
1:06:38
Наистина го оценявам.
1:06:48
Това е, момче.
Така сме добре.

1:06:50
Всичко е наред, момче.
1:06:54
Добре сме,
няма за какво да се притесняваме.

1:06:58
Имаме всичкото време на света, момче.
Това е.


Преглед.
следващата.